Hotararea nr. 30 din 30.06.2021 privind aprobarea documentatiei tehnice si emiterea acordului necesar , referitoare la investitiile ce se vor realiza pe teritoriul administrativ al Comunei Mihesu de Campie, conform cerintelor Certificatului de urbanism nr