Asistență socială

 • Acte necesare pentru intocmirea dosarului de alocatie de stat-pentru copiii- nascuti in UE, cei care vin din UE, cei care locuiesc in UE

 • Acte necesare obtinere alocatie de stat

 • Indemnizatie pentru cresterea copilului

 • Acte necesare pentru acordarea stimulentului de insertie

 • Cerere pentru acordare indemnizatie de crestere a coplilului, stimulentului de insertie, indemnizatiei lunare,sprijinul lunar si alocatie de stat pentru copii

 • Acte necesare pentru efectuarea anchetei sociale necesare evaluarii/ reevaluarii pentru incadrarea adultului intr-un grad de handicap

 • Acte necesare pentru efectuarea anchetei sociale necesara evaluarii/ reevaluarii pentru incadrea copilului intr-un grad de handicap

 • Acte necesare pentru efectuarea anchetei sociale necesare evaluarii/ reevaluarii pentru incadrarea copilului intr-un grad de handicap

 • Ajutor pentru incalzirea locuintei 2018-2019

 • Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social, alocatiei pentru sustinerea familiei si ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaz metan si lemne

 • Cerere- Declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

 • Cerere - Declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi

 • Acte necesare obtinere- Alocatie de sustinere a familiei

 • Angajare asistent personal

 • Venit minim garantat- Legea nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare

 • Legea nr. 272/2004 (r1) privind protectia si promovarea drepturilor copilului