HOTĂRÂREA Nr.9 din 29 ianuarie 2021 Privind aprobarea Rețelei Școlare de Invățământ Preuniversitar de Stat cu Personalitate Juridică, de pe raza comunei Miheșu de Câmpie, judetul Mures, pentru anul școlar 2021-2022.