AGRI TERENURI SA

Ofertă de vânzare

Oferta de vanzare teren in suprafata de 1.30 ha  , teren agricol situat in extravilan

Comunicare de acceptare

 Cerere pentru inregistrarea ofertei cumparare

Decizie