AGRI TERENURI SA

Ofertă de vânzare

Oferta de vanzare teren in suprafata de 0.87 ha  , teren agricol situat in extravilan

Comunicare de acceptare

Cerere pentru inregistrarea ofertei de cumparare

Decizie