Proces verbal de constatare a derularii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune -Oferta de vanzare teren nr. 25