Proces verbal de constatare a incheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune - Dosar 24 din 13.08.2021