Proces - verbal de constatare a incheierii etapei procedurale privind exercitatea dreptului de preemptiune- oferta 26