Proces - verbal de constatate a incheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune - oferta nr. 25