Proces verbal de finalizare a procedurii privind vanzarea terenului agricol extravilan ce face obiectul cererii de afisare a ofertei de vanzare nr. 123 din 09.05.2022