Proces verbal de constatare a derularii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune oferta de vanzare teren nr. 6/2024