Proces verbal de constatare a incheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune - Oferta 22