Proces verbal de finalizare a procedurii privind vanzarea terenului agricol extravilan ce face obiectul cererii de afisare a ofertei de vanzare nr. 63 din 06.04.2022